Trackdays supermoto

De Trackdays Supermoto van de RUMESM (Royal Union Motor Entre Sambre et Meuse) georganiseerd op het Circuit Jules Tacheny van Mettet behelzen vrij rijden van supemoto. De Fiostarschool van Fred Fiorentino staat in voor de omkadering.

Deze dagen worden 1 keer per maand georganiseerd tot in maart (als de weersomstandigheden het toelaten). De rijders worden verdeeld over 3 groepen van maximum 35 deelnemers waarbij rekening gehouden wordt met het niveau van rijvaardigheid van ieder: beginner tot expert – 1 groep quad (max. 25 piloten).

Het is vrij rijden maar blijft onder toezicht van de staff van de Fiostarschool en van de baancommissarissen in de pitlane en rond het circuit. Er is ook een tijdwaarneming voorzien om in functie van ieders niveau tot een juiste groepsindeling te komen.

De medische dienst bestaat uit een arts en een verpleger en heeft de beschikking over een ambulance. Het medisch centrum is gelegen op de begane grond van het torengebouw.

De prijs bedraagt €80/dag voor motoren en €60/dag voor quads (+ €20 bij inschrijving de dag ervoor of ter plaatse).  Bevestiging of annulatie van elk datum met het oog op de weersomstandigheden is mogelijk – dat gebeurt bij voorkeur op deze pagina of op de Facebook pagina van het Circuit Jules Tacheny.

Om deel te nemen aan de motor-trackdays kunt u desgewenst ter plaatse een motor huren. Het gaat om een TM SMX 300, een innovatieve reeks motoren die voor een unieke supermoto-ervaring toegankelijkheid paren aan fun. Prijs: 200€ per dag + 250€ waarborg.

Praktische informatie supermoto

Niveaus : De rijders worden in 2 of 3 groepen verdeeld (in functie van het aantal rijders) rekening houdend met de rijvaardigheid van ieder. Na een halve dag wordt een  nieuwe groepsindeling  doorgevoerd.
Runs : Iedere groep rijdt 6 runs van 20 minuten (max 35 rijders per run).
Tracé : Het gebruikte tracé is dit van de Superbiker 2014 (1428 m waarvan 66% asfalt en 34% off-road).
Data 2021-2022 : 12/11/2021, 05/12/2021, 16/01/2022, 30/01/22, 13/02/2022, 27/02/22, 13/03/22
Prijs : De kostprijs bedraagt €80 per dag (supplement van €20 bij inschrijving de dag voordien of ter plaatse).
Leeftijd : Vanaf 18 jaar. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist. Deelnemers jonger dan 15 jaar moeten in het bezit zijn van een licentie (voor motoren met een maximum cilinderinhoud van 85 cc) en worden ingedeeld in de groep beginners (behalve per uitzondering door de organisator).
Uitrusting : Eéndelig of tweedelig lederen pak is verplicht.
Geluidsbeheersing : De geluidslimiet is vastgesteld op 101dB dynamisch bereik. Op basis van de ervaring van voorgaande jaren worden nu alleen nog “enduro”-uitlaatpijpen en/of pijpen met een dubbele uitlaat, voorzien van een dB-killer, toegestaan.
Medische assistentie : De medische assistentie bestaat uit  een arts en een verpleger. Men heeft  de beschikking over een ambulance.  Het medisch centrum bevindt zich op de begane grond van het torengebouw.
Cafeteria : De cafeteria op de 2de verdieping van de toren is de hele dag open en biedt middagmalen en/of sandwiches.
Fotodienst : Er is de hele dag een fotograaf aanwezig. Er is de mogelijkheid om foto’s aan te kopen.

Weersomstandigheden :

Op de website en op de Facebook pagina Circuit Jules Tacheny worden de data bevestigd of wegens slechte weersomstandigheden geannuleerd. De RUMESM behoudt zich het recht voor om data te annuleren.

In de mate van het mogelijke zullen andere data voorgesteld worden aan de deelnemers en het bedrag van de inschrijving zal dan voor deze nieuwe datum gelden.

Reglement : De rijder die zich voor de Trackdays Supermoto inschrijft, erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en zal zich aan deze regels houden.

Motorhuur: Om deel te nemen aan de motor-trackdays kunt u desgewenst ter plaatse een motor huren. Het gaat om een TM SMX 300, een innovatieve reeks motoren die voor een unieke supermoto-ervaring toegankelijkheid paren aan fun. Prijs: 200€ per dag + 250€ waarborg.

Praktische informatie quad

Er zijn minimaal 15 registranten nodig om de trackday te laten plaatsvinden
Niveaus : De rijders worden in 1 groep verzameld (max. 25 rijders).
Runs : Iedere groep rijdt 6 runs van 15 minuten.
Tracé : Het gebruikte tracé is dit van de deelnemers tijdens de Superbiker 2014 (1428 m waarvan 66% asfalt en 34% off-road).
Data 2021-2022 : 13/02/2022, 27/02/2022, 13/03/2022
Prijs : De kostprijs bedraagt 60€ per dag (supplement van 20€ indien inschrijving de dag voordien of ter plaatse).
Leeftijd : Vanaf 18 jaar. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders vereist.
Uitrusting :  lederen kleding (overall  of combinatie) verplicht.
Banden : Superquader banden ( geen spijkerbanden).
Geluidsbeheersing : De geluidslimiet is vastgesteld op 101dB dynamisch bereik. Op basis van de ervaring van voorgaande jaren worden nu alleen nog “enduro”-uitlaatpijpen en/of pijpen met een dubbele uitlaat, voorzien van een dB-killer, toegestaan.
Medische assistentie : De medische assistentie bestaat uit een arts en een verpleger. Er is de beschikking over en een ambulance. Het medisch centrum bevindt zich op de begane grond van het torengebouw.
Cafeteria : De cafeteria op de 2de verdieping van de toren is de hele dag open en biedt middagmalen en/of sandwiches.
Fotodienst : Er is de hele dag een fotograaf aanwezig. Er is de mogelijkheid om foto’s aan te kopen.

Weersomstandigheden

Op de website en op de Facebook pagina Circuit Jules Tacheny worden de data bevestigd of – wegens slechte weersomstandigheden – geannuleerd. De RUMESM behoudt zich het recht voor om data te annuleren.

In de mate van het mogelijke zullen andere data voorgesteld worden aan de deelnemers en het bedrag van de inschrijving zal dan voor deze nieuwe datum gelden.

Belangrijkste voorwaarde : Minimum 15 quads, inschrijven tenminste twee dagen voor het evenement.

Reglement : De rijder die zich voor de Trackdays Supermoto inschrijft, erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en zal zich aan deze regels houden.

Règlement - trackdays supermoto & Quad

Veiligheidsinstructies

Teneinde de veiligheid van iedereen bij het gebruik van de piste en de installaties te verzekeren, verwachten we dat u onderstaande voorschriften naleeft.

Alvorens op het circuit te gaan, dient elke deelnemer het document “individuele verzekering” ondertekend aan de organisator te bezorgen.

Op de piste

 • Alle deelnemers verbinden zich ertoe de veiligheidsvoorschriften die tijdens de briefings worden meegedeeld, te respecteren. U dient ook een volledige uitrusting te dragen: gehomologeerde integraalhelm, een lederen pak, rugbescherming, handschoenen en laarzen die voldoen aan de toepassing van de supermoto.
 • De motorfietsen die gebruikt worden dienen in goede staat te zijn, vooral wat betreft de remmen en banden. De organisatoren behouden zich het recht toe om de toegang tot het circuit te weigeren aan motorfietsen die niet voldoen aan deze criteria.
 • De toegang tot de piste gebeurt via de pitlane. Bij het oprijden van het circuit zal de piloot erover waken de piloten die al op de piste zijn niet te hinderen.
 • Om de piste te verlaten naar de pitlane moet de piloot dit aangeven door zijn linkerhand op te steken en rechts aan te houden in de laatste bocht.
 • Het is ten strengste verboden om de piste in de tegengestelde richting op te rijden. De richting van het circuit is tegen de wijzers van de klok in.
 • Het is verboden om op de piste te stoppen tenzij in het geval van overmacht. Is dat het geval, dan dient u de motorfiets buiten de piste te plaatsen en bij voorkeur aan de binnenkant van de bocht in afwachting van de instructies van de Marshall. Ingeval van een onvoorzien incident wordt er verzocht om zich zo snel mogelijk van de piste te verwijderen.
 • Bij aanvang van elke sessie waakt de piloot erover dat de banden voldoende worden opgewarmd. Het zigzaggen is verboden. De banden worden progressief warm door beetje bij beetje sneller te gaan.
 • Bijtanken mag enkel in de paddock gebeuren. Het is verboden dit in de pitlane te doen.
 • In de pitlane is de maximum toegestane snelheid 30 km/u, in de paddock wordt er gevraagd om op ralenti te rijden.

Gedragscode voor de pilot 

Om de veiligheid van alle gebruikers van het circuit en de faciliteiten te waarborgen, herinneren wij u aan de volgende voorschriften: Alvorens zich op het parcours te begeven, moeten alle deelnemers het document “individuele ongevallenverzekering” aan de organisator hebben overhandigd.

 • De deelnemers worden door het circuit van Mettet gedekt tegen burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden. Deze dekking is geen individuele verzekering. U kunt een individuele verzekering afsluiten voor de prijs van €17. Het invullen van de aanvraag en de betaling dienen te gebeuren bij de inschrijving aan het secretariaat van de Rumesm.
 • Elke gebruiker van het circuit van Mettet is financieel verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan de installaties van het circuit van Mettet.
 • De “trackdays” georganiseerd door de RUMESM zijn een training en geen wedstrijd. Agressiviteit van piloten wordt dan ook niet aanvaard.
 • De RUMESM verwacht dan ook dat alle deelnemers respectvol zijn tijdens inhaalmanoeuvres. De minst snelle piloot zal erop letten om niet onverwacht van lijn te veranderen, de snelste piloot waakt erover zijn inhaalmanoeuvre te beheersen en ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
 • De RUMESM behoudt zich het recht voor om, elke piloot die de maatregelen niet naleeft, de toegang tot de piste te weigeren. Personen die de piloten begeleiden mogen het circuit niet betreden. Elke rijder die zijn plaats afstaat aan een derde zonder de organisator hiervan op voorhand te informeren, zal vanzelfsprekend uitgesloten worden op de dag zelf en alle andere organisaties van de RUMESM. Het is verboden om de piste over te steken en zich naar de binnenkant van de bocht te gaan. Het is aangeraden om kinderen in het oog te houden en honden niet in de buurt van het circuit te laten komen.
 • GELE vlag : Gele vlag wordt getoond voor en ter hoogte van een ongeval of tijdens interventie van de marshals. à inhalen is verboden
 • GELE vlag met RODE streep : à verandering van grip op de piste.
 • GROENE vlag : à Piste vrij. Begin van de training. Toelating om in te halen na gele vlag.
 • RODE vlag : à piste gesloten. Onmiddellijke stopzetting van het rijden, terugkeer naar de stand op ralenti.
 • FINISH vlag (dambord motief) : àeinde van de sessie, terugkeer naar de stand

Bij het niet naleven van de voorschriften, kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden, en behoudt deze zich het recht toe om de verantwoordelijke piloot te stoppen.

Weersomstandigheden

De RUMESM behoudt zich het recht voor om in functie van de weersomstandigheden, die het onmogelijk zouden maken om de Trackdays te organiseren, een datum te annuleren.

Voor zover mogelijk, zullen andere data voorgesteld worden aan de deelnemers en het gestorte inschrijvingsgeld zal dan voor deze datum gelden.

Bij volledige annulering door de RUMESM of indien een andere datum niet mogelijk is voor de deelnemer, zal het gestorte inschrijvingsgeld volledig teruggestort worden.

De bevestiging van de geannuleerde data wegens slechte weersomstandigheden zullen zo snel mogelijk en in prioriteit beschikbaar zijn op de Facebook pagina.

Inschrijvingsprocedure

Inschrijving

De inschrijvingen gebeuren uitsluitend via onze website, via het inschrijvingsformulier

Uw inschrijving is geldig en definitief enkel na ontvangst van betaling via Europese overschrijving  op onze bankrekening (RUMESM ASBL – code IBAN : BE74 0689 4385 6507 – Code BIC : GKCCBEBB). !!! NIEUW ACCOUNTNUMMER !!!

!!! Nieuwe regels voor geluidsbeheer – zie algemene informatie “geluidsbeheersing” !!!

The Supermoto category of the last winter trackday on Saturday 16/3 is FULLY BOOKED!

Dag(en) vrijrijden*

16/1/2230/01/2213/02/2227/02/2213/03/22

Dag(en) vrijrijden*

13/2/2227/2/2213/3/22

 Prijs

€80/dag voor moto en €60/dag voor quads (+ €20  bij inschrijving de dag voordien of ter plaatse – onder voorbehoud van de beschikbare plaatsen).

De betaling dient ons ten laatste 24u voor uw deelneming toe te komen.

Bij twijfel of laattijdige betaling, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de RUMESM op het nummer 071/71.00.80.

Openingsuren

 • Openingsuur van het secretariaat voor de administratieve controle: 7u45.
 • Er bestaat de mogelijkheid om de dag voordien aan te komen onder voorbehoud dat er een voorafgaand akkoord is met de organisator.
 • Openingsuren van de piste: van 9.40 uur tot 12.40 uur en van 13.40 uur tot 16.40 uur (verplichte stilte tussen 12.40 uur en 13.40 uur).
 • Het circuit wordt om 18u gesloten.

Ter plaatse

Aanmelden op het secretariaat, tijdens de vermelde uren met uw bevestigingsbrief en/of uw ID kaart

Etappe 1 – Administratieve controle

 • Controle van de inschrijving, betaling en handtekening op het document “individuele verzekering”.
 • U krijgt uw enveloppe met uw rijnummer die U op uw motor plakt, een gekleurde sticker (volgens uw categorie) die U op uw rijnummer plakt, een timing.

Etappe 2 – Briefing

De deelname aan de briefing is verplicht voor alle deelnemers (laatste verdieping toren).

Op het einde van deze briefing ontvangt u een bewijs van deelname dat aan uw motorpak dient gehecht te worden. Zonder dit bewijs wordt u niet toegelaten op de piste.

Etappe 3 – nieuwe rangschikking van de groepen

Tijdens de pauze en in functie van de eerste sessies in de voormiddag zullen de groepen herschikt worden voor een betere homogeniteit. De deelnemers die van groep veranderen, dienen een nieuwe sticker, die aan de nieuwe groep behoort, te halen op het secretariaat.

 

In geval van annulering door u of door de organisator, zal geen terugbetaling plaatsvinden.
De personen die reeds betaald hebben, krijgen een waardebon die geldig is voor alle types van circuitdagen georganiseerd door het Circuit Jules Tacheny (met uitzondering van de coaching gegeven door de FioStarSchool).

 

De rijder die zich inschrijft voor de Trackdays Supermoto erkent kennis te hebben genomen van het reglement en zich daaraan te houden.