Circuit op Mettet - Jules Tacheny

VERSTERKING VAN DE STRUCTUUR

10 Augustus 2021

In het kader van de ontwikkeling van de activiteiten van de club van Mettet (R.U.M.E.S.M.) en ter versterking van de huidige structuur, willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen:

1) Aanstelling van de heer Pierre Gillion als directeur van het circuit van Mettet.

2) Op verzoek van RUMESM zal de heer Philippe Dujardin actief blijven binnen de structuur met andere verantwoordelijkheden met betrekking tot activabeheer en toekomstige infrastructuurontwikkelingsprojecten.

De andere mensen die momenteel actief zijn, zullen hun gebruikelijke taken blijven uitvoeren.

Deze wijzigingen worden geleidelijk doorgevoerd tijdens een overgangsperiode die loopt van oktober tot december en zullen begin 2022 volledig van kracht zijn.

We zijn ervan overtuigd dat RUMESM zich op deze manier kan blijven ontwikkelen en positief kan reageren op toekomstige uitdagingen.

Bedankt voor uw vertrouwen.

 

Freddy Tacheny, voorzitter van RUMESM

Partager